Amaçlar – Çıktılar

BSGM Hakkında  /  Amaçlar – Çıktılar  /  Proje Ekibi  /  Eğitim – Etkinlikler

Amaç

BSGM’nin temel amacı, benzetim ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin desteğiyle, öğrencilerin siber güvenlik konusundaki farkındalık düzeylerini artırmak ve temel düzeyde bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin, bilgi ve becerilerin, etik kurallar çerçevesinde nasıl uygulanması gerektiğini bilmeleri, siber saldırılar kadar siber savunmanın da önemli olduğu ve insan faktörünün rolü gibi konular doğrultusunda yetiştirildiği bir proje süreci söz konusudur.

Çıktılar

Proje ile elde edilecek temel çıktılar ile beceriler kısaca şöyle ifade edilebilir:

  • Öğrencileri, siber güvenlik ve ilgili konular kapsamında arzu edilen bilgi ve beceri düzeylerine erişmeleri adına, etkileşimli etkinliklerle güdülemek,
  • Öğrencilere benzetim ve artırılmış gerçeklik destekli etkinlikler sunarak, algı ve öğrenme süreçlerini üst düzeyde tutmak,
  • Üniversite ortamında başlayan ve akabinde doğa ortamında devam eden etkinliklerle, öğrencilerin içerisinde yer almaktan keyif duyacağı öğrenim tecrübeleri yaşamasını sağlamak,
  • Öğrencileri grup odaklı çalışmalara yönlendirerek, onların iletişim ve işbirliği becerilerini, sosyal becerilerini ve sorumluluk alabilme becerilerini geliştirmek,
  • Öğrencilerin, algoritma tabanlı etkin uygulamalar aracılığıyla, kritik düşünme, analiz – sentez ve problem çözme becerilerini geliştirmek,
  • Senaryo odaklı etkinliklerle, öğrencilerin daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmesini sağlamak,
  • Özellikle Doğa Kampı’nda sunulan birbirleriyle bağlantılı, macera tabanlı senaryo ile öğrencilerin üst düzeyde ‘yaşayarak öğrenme’ deneyimi kazanmasını sağlamak,
  • Etkileşimi yüksek, bol alternatif eğitsel yaklaşım içeren, düzeylerine uygun etkinliklerle, öğrencilerin siber güvenlik gibi önemli bir çalışma alanına olan ilgilerini güdülemek,
  • Öğrencileri etik ilkeler çerçevesinde birer siber güvenlik uzmanı, etik hacker… vb. rollerde bireyler olarak ülkemiz yetişmiş insan gücüne dahil olmasını sağlamak.