3. Gün Dersleri: “Algoritma Uygulamaları / Siber Saldırı / Siber Savunma” (29.08.2018)

Yüz-Yüze Eğitim Süreci üçüncü gün derslerimiz, problem çözümlemelerinde çok önemli olan ve bir önceki gün de değindiğimiz algoritmalara yönelik daha fazla uygulamalarla devam etti. Özellikle akış şemaları yardımıyla problemlerin ne kadar kolay çözüldüğünü herkes anlamış oldu. Algoritma kavramı ve algoritma oluşturmaya yönelik bilgi ve beceriler pekiştirildikten sonra, siber saldırı ve siber savunmaya yönelik oldukça doyurucu […]

2. Gün Dersleri: “Sistem Kavramı / Algoritma Kavramı ve Algoritmik Düşünmek” (28.08.2018)

Bugün Yüz-Yüze Eğitim sürecimizde ikinci gündü. Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKÇE hocamızın sabah oturumundaki  dersinin odak noktası ‘sistem’ kavramıydı ve bir önceki gün değindiğimiz sistemin, donanım – yazılım – veri ve nihayetinde siber güvenlik açısından ne anlama geldiğini etkileşimli bir derste öğrenmiş olduk. En önemlisi de, siber korsanların gözünde saldırı odağındaki her unsurun nasıl bir […]